Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Edukacja medialna i informacyjna – raport otwarcia20 stycznia 2012 Edukacja Medialna

okładka raportu Cyfrowa PrzyszłośćZ przyjemnością prezentujemy dokument „Cyfrowa Przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna w Polsce – raport otwarcia”. Został on przygotowany przez ekspertów z wiodących ośrodków naukowych i organizacji zajmujących się tematyką edukacji medialnej. Jest to pierwsza w Polsce próba kompleksowego opisania naszego stanu wiedzy o kompetencjach medialnych Polaków i zbudowania wizji rozwoju tych kompetencji w przyszłości. W raporcie znajdziecie analizę SWOT kompetencji informacyjnych i medialnych polskiego społeczeństwa, przykłady najlepszych działań związanych z rozwojem edukacji medialnej i informacyjnej w innych krajach, jak również katalog polskich inicjatyw edukacji medialnej i analizę podstaw programowych MEN.

Pubikacja została przygotowana dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Audiowizualnego.


Serdecznie dziękujemy za wytężoną pracę wszystkim autorom: Dominikowi Batorskiemu, Annie Dąbrowskiej, Piotrowi Drzewieckiemu, Mirkowi Filiciakowi, Justynie Jasiewicz, Ewie Murawskiej, Grzegorzowi Stunży i Jackowi Włodarskiemu. Raport ten jest dopiero początkiem pracy nad rozwojem edukacji medialnej i informacyjnej w Polsce. W następnych etapach projektu „Cyfrowa Przyszłość” ekipa Fundacji Nowoczesna Polska pracować będzie nad przygotowaniem katalogu kompetencji medialnych, a następnie nad stworzeniem wolnych i otwartych materiałów dydaktycznych z tego obszaru.

Pobierz cały raport (PDF):
Cyfrowa przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna w Polsce – raport otwarcia. (4,5 MB)

Pobierz rozdziały (PDF):
Okładka raportu (150 KB)
1. Słowo wstępne (80 KB)
2. Konwergencja kompetencji – definicje edukacji medialnej i informacyjnej (150 KB)
3. Stan kompetencji z zakresu edukacji medialnej i informacyjnej w Polsce (100 KB)
4. Analiza SWOT poziomu kompetencji informacyjnych i medialnych polskiego społeczeństwa w oparciu o istniejące badania społeczne  (1,5 MB)
5. Jaka edukacja medialna? Przykłady spoza Polski (90 KB)
6. Organizacje międzynarodowe: edukacja medialna w polityce Unii Europejskiej i UNESCO (500 KB)    
7. Kanada: edukacja medialna w nauczaniu języka i kultury (300 KB)
8. Węgry: od edukacji filmowej do cyfrowej (280 KB)
9. Wielka Brytania: szkoła, sektor pozarządowy i media publiczne (330 KB)
10. Francja: instytucje publiczne liderem edukacji medialnej (230 KB)
11. Edukacja medialna i informacyjna w Polsce – katalog inicjatyw (300 KB)
12. Kształtowanie kompetencji medialnych i informacyjnych w podstawach programowych MEN (180 KB)

Aneks (PDF):
Okładka aneksu
13. Plan rozwoju programu „Cyfrowa Przyszłość” (50 KB)
14. Edukacja medialna w podstawie programowej (230 KB)
15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej (160 KB)