Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Szukamy koordynatorki/koordynatora6 grudnia 2011 Bez kategorii

Fundacja Nowoczesna Polska zatrudni koordynatorkę/koordynatora projektów. Oferujemy pracę w rozwijającej się, dynamicznej, innowacyjnej organizacji będącej liderem zmian w sferze technologii informacyjnych, nowoczesnej edukacji i promowaniu otwartego dostępu do wiedzy. Praca na cały etat, w centrum Warszawy. W pakiecie uczciwe wynagrodzenie, pozyskiwanie nowych umiejętności, +10 punktów do karmy za wkład w lepsze jutro.

Więcej o fundacji Nowoczesna Polska
O naszych projektach.


Do zadań na tym stanowisku będą należały:
* koordynowanie całości prac w ramach projektów kulturalnych i edukacyjnych
* pisanie wniosków i rozliczanie merytoryczne projektów
* monitorowanie budżetów i harmonogramów
* zarządzanie zespołem projektowym
* utrzymywanie i podejmowanie współpracy z partnerami zewnętrznymi: instytucjami i firmami

Od kandydatów oczekujemy:
* doświadczenia w realizacji przynajmniej jednego projektu finansowanego ze środków publicznych dla organizacji pozarządowych, administracji publicznej lub dużych podmiotów prywatnych
* zaangażowania, odpowiedzialności i dokładności
* umiejętności pracy w zespole, komunikatywności i elastyczności
* mile widziane doświadczenie i osiągnięcia w jednej lub kilku dziedzinach: otwarty dostęp do wiedzy, edukacja medialna i informacyjna, wolne oprogramowanie, prawo autorskie

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz jednostronicowego (maks. 2000 znaków) rozwiązania poniższego zadania. Dokumenty należy wysyłać na adres fundacja@nowoczesnapolska.org.pl do dnia 12 grudnia 2011 w e-mailu zatytułowanym „Koordynacja

Zadanie rekrutacyjne:
Wyobraź sobie, że przygotowujesz wniosek o dofinansowanie rocznego projektu z zakresu edukacji medialnej, którego celem jest opracowanie innowacyjnych materiałów dydaktycznych. Aplikujesz o 100% finansowania w wysokości do 100.000 PLN. Oprócz działań merytorycznych do kosztów kwalifikowalnych można zaliczyć koszty administracyjne. Stanowisko pracy koordynatora jest w pełni wyposażone, nie musisz zatem wnioskować o fundusze na ten cel. Formularz:
1. Syntetyczny opis projektu (do 5 zdań)
2. Uzasadnienie realizacji zadania
3. Efekty, rezultaty i produkty zadania
4. Harmonogram działań
5. Budżet