Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

„Klechdy sezamowe” Leśmiana na Wolnych Lekturach21 listopada 2011 Wolne Lektury

Flabellifera


Kto pragnie dowiedzieć się szczegółowo o tym, jakim sposobem Aladyn został właścicielem lampy cudownej, ten niech przeczyta uważnie Baśń o Aladynie i o lampie cudownej. Łatwo tę baśń odróżnić od innych baśni, ponieważ zaczyna się od słów: „W pewnym mieście chińskim mieszkał ubogi krawiec Mustafa wraz z żoną Marudą”.


W bibliotece Wolne Lektury opublikowaliśmy ,,Klechdy sezamowe” Bolesława Leśmiana:

Ali-baba i czterdziestu zbójców,

Baśń o Aladynie i o lampie cudownej,

Baśń o pięknej Parysadzie i o ptaku Bulbulezarze,

Baśń o rumaku zaklętym,

Opowiadanie Króla Wysp Hebanowych,

Rybak i geniusz.

Za redakcję tekstów dziękujemy redaktorkom: Oli Sekule, Dorocie Kowalskiej, Justynie Lech, Annie Ficek, Magdalenie Topolskiej, Justynie Wardzie, Magdalenie Lewkowicz i Weronice Trzeciak.