Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Organizacje pozarządowe proszą premiera o więcej wolności w internecie16 marca 2011 Bez kategorii

Ponad rok temu  odbyło się słynne spotkanie premiera z organizacjami społecznymi w Sali Świelikowej dotyczące planów wprowadzenia cenzury w sieci. Ówczesny sukces był krótkotrwały, a szereg spraw i problemów omawianych podczas spotkania nie znalazła rozwiązania. Dlatego dzisiaj organizacje pozarządowe ponowanie zaapelowały do premiera . Poniżej treść listu przewodniego, natomiast sam list można ściągnąć jako plik .pdf

Szanowny Panie Premierze,

Z satysfakcją przyjęliśmy informację o wstrzymaniu prac nad pilnym rządowym projektem zmiany ustawy o radiofonii i telewizji w części, która dotyczy regulacji nielinernych usług audiowizualnych. Wydarzenia ostatnich dni pokazują jednak, jak ważne jest przeprowadzenie poważnej rozmowy na temat projektów ustaw istotnych dla Internetu i przyszłości społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Wielokrotnie wzywaliśmy rząd do podjęcia tego wysiłku, który z pewnością pozwoliłby uniknąć konieczności „gaszenia pożarów politycznych” podobnych do tego, jaki wystąpił rok temu w związku z projektem wprowadzenia Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych i powtórzył się teraz.

Ucieszyło nas Pańskie zapewnienie, złożone dziś podczas rozmowy z mediami, że rząd jest gotów do poważnej rozmowy na temat uregulowania mediów internetowych ze środowiskami, które reprezentują społeczności internetowe oraz z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Chcemy jednak podkreślić, iż konieczne jest poszerzenie spektrum dyskusji – a tym samym biorących w niej udział ekspertów po stronie rządu – o inne obszary. Prawa podstawowe w Internecie muszą być zagwarantowane nie tylko w sferze wolności wypowiedzi, ale także prawa do informacji, niedyskryminacji, dostępu do dóbr kultury, prywatności i tajemnicy korespondencji.

W załączeniu przesyłamy apel tej sprawie podpisany przez: Helsińską Fundację Praw Człowieka, Internet Society Polska, Fundację Panoptykon, Fundację Kidprotect.pl, Fundację Nowoczesna Polska, Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowania oraz Stowarzyszenie Projekt:Polska.