Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

REGULAMIN KONKURSU10 września 2010 Bez kategorii

“Remiksujemy bibliotekę” to konkurs polegający na stworzeniu remiksu audiobooka z listy lektur szkolnych oraz muzyki, dostępnych na otwartych licencjach w internecie. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów z całej Polski.

Przedmiotem konkursu jest remiks audiobooka lektur szkolnych, z muzyką własnego autorstwa lub dostępną w internecie na wolnej licencji. Organizatorami konkursu jest Fundacja Nowoczesna Polska w ramach projektu „Remiksujemy bibliotekę”.

Konkurs trwa od 10 września do 10 października 2010 roku. Aby zgłosić swój udział w konkursie należy wysłać gotowe nagranie na adres: remiksy@nowoczesnapolska.org.pl i klauzulą „Zgłaszam się do konkursu „Remiksy” i oświadczam, że znam i akceptuję jego regulamin’.

Do tworzenia remiksów na potrzeby konkursu można używać wyłącznie treści legalnych, a więc utworów literackich i muzycznych z domeny publicznej bądź udostępnionych na wolnych licencjach (http://www.nowoczesnapolska.org.pl/nasze-projekty/remiksy-materialy/: dowiedz się więcej czym są wolne licencje i gdzie znaleźć takie utwory). Jeżeli muzyka użyta w remiksie nie jest autorstwa zgłaszającego, należy zawsze podać źródło z którego pochodzi (nazwisko lub pseudonim autora, tytuł utworu, nazwę licencji i link do źródła). Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony spośród nadesłanych zgłoszeń przez jury konkursu, którego skład widnieje po prawej stronie serwisu.

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, liceów i techników. Zwycięzca nagrody głównej zostanie powiadomiony o wygranej do 30 października 2010. W tym terminie wyniki konkursu pojawią się również na stronie projektu www.remiksujemybiblioteke.blogspot.com.

Nagrodą główną jest sprzęt muzyczny. Nie ma możliwości zamiany nagrody na jej równowartość pieniężną.

Organizator może odwołać konkurs w każdym czasie, bez podawania przyczyny. W takim przypadku uczestnikom konkursu nie przysługuje żadna rekompensata. Uczestnicy zgłaszając swój udział w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na publikację ich twórczości w internecie oraz wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych konkursu oraz materiałach promocyjnych Fundacji Nowoczesna Polska.

Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu wykorzystania materiałów zgłoszonych przez uczestników konkursu jako własnych. Prace naruszające prawa autorskie będą dyskwalifikowane.