Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Oświadczenie Fundacji w sprawie powołania Stowarzyszenia Nowoczesna Polska23 sierpnia 2010 Bez kategorii

W związku z sobotnim ogłoszeniem Posła Janusza Palikota o inicjatywie założenia Stowarzyszenia Nowoczesna Polska, władze istniejącej od 10 lat organizacji pozarządowej Fundacji Nowoczesna Polska, prowadzącej takie projekty, jak szkolna biblioteka internetowa „Wolne Lektury”, Wolne Podręczniki, Czytamy Słuchając (audiobooki lektur szkolnych) oraz wiele projektów rozwijających edukację medialną, chciałaby wyrazić radość, że konstytucyjna norma pozwalająca obywatelom na zrzeszanie się nie jest przepisem martwym. Władze, zespół i przyjaciele Fundacji uważają za istotne wszelkie formy budowania społeczeństwa obywatelskiego, w którego to budowę angażują się na polach edukacji oraz działań informacyjnych. Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że Pan Poseł Janusz Palikot zechce pochylić się raz jeszcze nad nazwą swojej nowej inicjatywy, która jest identyczna jak nazwa, którą Fundacja Nowoczesna Polska posługuje się od początku swej działalności.

Dotychczasowa pomysłowość Pana Palikota pozwala nam przypuszczać, że nazwa Jego inicjatywy będzie oryginalna i nie będzie można pomylić jej z inicjatywami już istniejącymi w sektorze pozarządowym. Jednocześnie życzymy powodzenia i sukcesów w działalności obywatelskiej Panu Posłowi oraz Jego inicjatywie oraz zachęcamy wszystkich do podejmowania działań obywatelskich zmierzających do wspierania rozwoju Polski i jej obywateli.

Z wyrazami szacunku,

Jarosław Lipszyc

Prezes Fundacji Nowoczesna Polska
Pełna treść oświadczenia przesłana do mediów do pobrania tutaj.