Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

14 października – dzień Open Access12 października 2008 Bez kategorii

Logo Open Access Day małe

W związku z wielkimi zmianami w zakresie publikowania naukowego i promowania idei open access, otwartej kultury oraz edukacji, swobodnego dostępu do wiedzy, jak najszerszej wymiany doświadczeń – międzynarodowe organizacje organizacje Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC), Students for FreeCulturePublic Library of Science ustanowiły 14 października Dniem Open Access.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Fundacja Nowoczesna Polska (czyli my), ICM UW (partner Creative Commons Polska) i Stowarzyszenie Wikimedia Polska, które tworzą koalicję na rzecz otwartych zasobów edukacyjnych przyłączają się do tej akcji i pragną zachęcić inne instytucje nauki, kultury, mediów, by wzmocniły swoim autorytetem ruch dążący do szerokiego udostępniania twórczości w Internecie.

Nowe technologie i internet zmieniły nasze życie, dają nam szansę wykorzystania informacji i wiedzy w skali globalnej, każdy może tworzyć dzieła kultury, wielu prowadzić badania czy edukować. Ważnym jest, by potem dzielić się nabytą wiedzą z innymi. Wszystkim nam powinno zależeć na tym, by dobra, które współtworzymy były dostępne każdemu, za darmo i przez 24h na dobę. Pamiętajmy o tym, że znacznie częściej jesteśmy konsumentami już istniejącej kultury i wiedzy niż twórcami, że to, kim jesteśmy zawdzięczamy twórczości przeszłych pokoleniom. Dajmy następnym pokoleniom szansę na nieograniczone uczestnictwo w kulturze i edukacji! Nie zamykajmy przed nimi żadnych „bram do sieci”.

Zwracamy się zatem z gorącą prośbą do Waszej instytucji czy organizacji o wyświetlenie logo, ulotki i plakatu Open Access Day na swoich stronach internetowych w dniu 14 października. Od naszego wspólnego zaangażowania zależeć będzie, jak daleko i szybko idea ta dotrze do szerszych grup społecznych wrażliwych na wzrost poziomu wiedzy i edukacji rodaków. Od nas zależy los zasobów edukacyjnych i naukowych w internecie.

Szersza informacja o ruchu open access jest dostępna jest na stronie Platformy Cyfrowej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich EBIB lub na międzynarodowych stronach openaccessday.org.