Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Rusza podręcznik do muzyki5 maja 2008 Wolne Podręczniki Wydarzenia

Logo Turning Sounds

Zespół Wolnych Podręczników rozpoczął prace nad programem nauczania i zestawem podręczników do muzyki. Do zespołu należą obecnie Antoni Beksiak, Michał Górczyński, Dagna Sadkowska i Ewa Szczecińska. Najbliższe plany obejmują m. in. opiniowanie programu nauczania muzyki w szkołach ogólnokształcących, nad którym pracuje aktualnie Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Długofalowym celem przedsięwzięcia jest stworzenie programu nauczania muzyki dla szkół ogólnokształcących (ale i muzycznych) wszystkich stopni, który będzie wychowywał dzieci i młodzież na otwartych słuchaczy, przygotowanych do poznawania najrozmaitszych przejawów kultury muzycznej bez uprzedzeń i wpojonych hierarchii, wyposażonych w swoistą „mapę” świata muzyki, dającą odpowiednią perspektywę poznawczą i służącą do dalszych, własnych poszukiwań oraz podstawową wiedzę o funkcjonowaniu kultury muzycznej.

Jednym z ważnych elementów będą zajęcia praktyczne, polegające na zróżnicowanym podejściu do wspólnego muzykowania, obejmującym zagadnienia m.in. takie, jak: praca na komputerze nad strukturowaniem zdarzeń dźwiękowych (podstawy kompozycji), prowadzenie zespołu muzycznego, zarówno na materiale improwizowanym, jak (w miarę możliwości) zapisanym, wykonawstwo na szerokiej gamie instrumentów i obiektów dźwiękowych (nie wymagających uprzednich umiejętności wykonawczych), nauka improwizacji.

Partnerem podręcznika jest Stowarzyszenie Turning Sounds, organizator zdarzeń artystyczno-edukacyjnych pod hasłami „Turning Sounds” I „Gębofon”, działające m.in. na rzecz przełamywania uprzedzeń między środowiskami muzyki poszukującej, pozyskiwania dla niej nowej publiczności i zwalczania monopoli repertuarowych w środkach masowego przekazu.

Zapraszamy na spotkanie i szkolenie zespołu podręcznika do muzyki, które odbędzie się 17 maja (sobota) o godz. 12 w siedzibie Fundacji. W programie m. in nauka obsługi wiki i szkolenie z praw autorskich. Zapraszamy też do włączenia się w prace na wiki.