Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

? Wyniki III Konkursu Cybernautów7 maja 2018 Cybernauci Edukacja Medialna Konkurs

W ramach III Konkursu Cybernautów w szkołach: odbywały się spektakle, pokazy filmów,  warsztaty dla dzieci, rodziców, dla seniorów, konferencje dla całej społeczności lokalnej, konkursy plastyczne i literackie, a nawet wspólne pieczenie ciastek! Powstawały plakaty, komiksy, gazetki szkolne i ulotki oraz wiele innych bardzo ciekawych działań. Spośród przesłanych zgłoszeń komisja wyłoniła trzech laureatów.

Oto nasi laureaci:

?  Szkoła Podstawowa nr 8 im.  4 Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu,

? Szkoła Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi,

? Szkoła Podstawowa nr 8 w Chełmie.

Przy wyborze laureatów Komisja nie uwzględniała poziomu edukacyjnego szkoły. Podczas oceny Jury brało pod uwagę: oryginalność inicjatywy, zaangażowanie różnych grup społeczności szkolnej oraz jakość i estetykę zgłoszonej relacji.

Co dalej?

  • Z laureatami skontaktujemy się bezpośrednio w celu przekazania nagród.
  • Wszystkie szkoły biorące udział w konkursie oraz koordynatorzy i koordynatorki działań konkursowych otrzymają elektroniczne zaświadczenia o udziale w konkursie. Zaświadczenia prześlemy drogą mailową.
  • W ramach Konkursu tworzymy bazę  Dobrych Praktyk. W tym celu skontaktujemy się z wybranymi szkołami, aby poznać szczegóły działań, jakie miały miejsce w Waszych placówkach. Chcemy, by wszystkie szkoły miały szansę zainspirować się Waszymi działaniami! 🙂

  ?Gratulujemy wszystkim uczestnikom i cieszymy się, że temat bezpieczeństwa w sieci i reagowania na zagrożenia jest dla Was ważny.


Konkurs  jest realizowany w ramach projektu „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci finansowanego ze środków Ministra Edukacji Narodowej.