Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Konkurs „Lekcja o Juliuszu Słowackim” rozstrzygnięty23 listopada 2009 Wolne Lektury

Dnia 17 listopada 2009 roku odbyło się posiedzenie jury konkursu „Lekcja o Juliuszu Słowackim” w składzie:

prof. Teresa Kostkiewiczowa i doc. Elżbieta Kiślak z Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Aleksandra Sekuła, redaktor merytoryczny biblioteki Wolne Lektury (Fundacja Nowoczesna Polska), Magdalena Rud, kierownik Zakładu Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, Katarzyna Nakonieczna, kierownik Sekretariatu Organizacyjnego Biblioteki Narodowej,

Jury przyznało pierwszą nagrodę pani Monice Bojko z XCIX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta z Warszawy za lekcję: Jak Juliusz Słowacki listy pisał, czyli kartka z dziejów epistolografii romantycznej za podjęcie rzadkiego i ważnego dla literatury romantycznej tematu, właściwie nieobecnego w szkole. Projekt jest interesujący pod względem merytorycznym i możliwy do zrealizowania w zaplanowanym w scenariuszu lekcji czasie. Pozwala na poszerzenie wiedzy na temat twórczości poety.

Jury przyznało dwa wyróżnienia:

Pani Karolinie Haka-Makowieckiej z I Społecznego LO „Bednarska” za projekt Kordian w kostiumie europejskim.

Uzasadnienie: Nowatorski, wielostronny, niestandardowy i erudycyjny sposób potraktowania tematu, atrakcyjna forma przekazu.

Pani Iwonie Skrzypczyk-Gałkowskiej, z VIII LO Samorządowym w Częstochowie za lekcję Jak złapać Słowackiego w sieci, czyli agenci CBN na tropie wieszcza.

Uzasadnienie: Atrakcyjny pomysł, funkcjonalne wykorzystanie internetu jako źródła wiedzy przybliża temat nie tylko uczniom klas humanistycznych. Konspekt oparty o niezwykle bogatą bibliografię. Interesujący podział pracy na grupy.

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do lektury nagrodzonych scenariuszy, które można przeczytać tutaj.